Prace prowadzone przy naprawie dróg

Strona główna » Prace prowadzone przy naprawie dróg

Rozwój gospodarczy sprawia, że w naszym kraju coraz częściej inwestuje się w drogi. Dotyczy to zarówno budowy nowych odcinków, jak i naprawiania już istniejących. Z biegiem czasu na drogach pojawiają się bowiem dziury i uszkodzenia, które wymagają wykonania dodatkowych prac. Sprawdźmy więc jakie prace są prowadzone przy naprawie dróg.

Drogi, po których poruszamy się codziennie składają się z wielu warstw. Ich wykonanie wymaga precyzji oraz wielu etapów. Wśród nich wymienić możemy między innymi wyrównanie powierzchni, stworzenie podbudowy pomocniczej, która chroni nawierzchnię drogi przed działaniem mrozu lub podbudowę zasadniczej warstwy z kruszywa. Dopiero wówczas przystępuje się do wykonania podbudowy warstwy asfaltowej, którą tworzy się z masy mineralno – bitumicznej oraz ułożenia warstw: wiążącej oraz ścieralnej. Dzięki temu drogi, które powstają obecnie są znacznie bardziej odporne na uszkodzenia. Niemniej jednak duża intensywność ruchu oraz naturalne procesy zachodzące w środowisku mogą sprawić, że naprawa dróg stanie się konieczna.

Jak wygląda naprawa dróg?

Nie da się ukryć, że renowacja dróg asfaltowych również nie jest procesem łatwym i szybkim. W tym przypadku także należy wykonać szereg prac, dzięki którym załatanie powstałych dziur i innych uszkodzeń będzie skuteczne. Naprawę dróg najczęściej rozpoczyna się od zdarcia górnej warstwy nawierzchni. Proces ten nazywany jest frezowaniem nawierzchni. W zależności od tego, jakie uszkodzenia pojawiają się na drodze wybiera się frezowanie płytkie (pozwalające na usunięcie kolein) lub głębokie, które sięga nie tylko do warstwy ścieralnej, ale również głębszych. Dzięki temu profesjonalne firmy zajmujące się tym zadaniem mogą wyeliminować wszystkie problemy oraz uszkodzenia.

Po zdarciu nawierzchni przystępuje się do mechanicznego wyczyszczenia remontowanej nawierzchni. Następnym etapem naprawy dróg jest ułożenie warstw od nowa. Po zastygnięciu warstwy asfaltu ponownie maluje się znaki poziome. Tak wykończony odcinek trasy może zostać oddany do ruchu.

Prace prowadzone przy naprawie dróg