Charakterystyka progów zwalniających

Strona główna » Charakterystyka progów zwalniających

Progi zwalniające mają na celu ograniczenie prędkości pojazdów poruszających się po drodze w miejscach, gdzie niezwykle istotne jest zachowanie wzmożonej czujności ze względu na ryzyko wtargnięcia na ulicę pieszych, czy też przed np. niestrzeżonymi przejazdami kolejowymi, jako dodatkowy środek informujący o możliwym zagrożeniu. Dziś chcemy przybliżyć wam temat stosowania progów zwalniających i omówienie podstawowych rodzajów progów zwalniających.

Jak działają progi zwalniające?

Próg zwalniający to rodzaj wypukłości na jezdni, który jeśli zostanie pokonany z większą od dopuszczalnej prędkością, powoduje podbicie kół samochodu i znaczny dyskomfort dla kierowcy i pasażerów. Zwykle zalecaną prędkością pokonywania progów zwalniających jest prędkość nie większa niż 20 lub 30 km/h. Progi zwalniające mogą być wykonane z różnych materiałów, a miejsce, w którym je zamontowano, muszą być oznaczone znakiem A-11 a z informacją, jak daleko od znaku zainstalowano próg. Dodatkowo celem poprawy ich widoczności progi zwalniające barwione są na kolor czerwony lub żółty. Wyróżnia się następujące rodzaje progów zwalniających:

  • poduszka – czyli próg zwalniający o kształcie prostokąta stosowany na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych,
  • pinezka – również stosowany na skrzyżowaniach, z tą różnicą, że mają okrągły kształt,
  • próg wyspowy – poduszka berlińska, które montowane są w taki sposób, by przejazd przez nie wymuszał zwalnianie aut osobowych, a np. autobusy o większym rozstawie kół, mogły przejechać przezeń bez zwalniania.

Nowoczesne progi zwalniające są tak skonstruowane, aby ograniczały wibracje powstające podczas przejazdu przez nie autem z dozwoloną prędkością oraz powodowały znaczny dyskomfort, wtedy kiedy kierowca nie zastosuje się do zaleceń i pokona próg ze zbyt dużą prędkością. Jest to możliwe dzięki specjalnej konstrukcji progów zwalniających, które mają nawierzchnię elastyczną i pracują w zależności od masy przejeżdżającego przez próg pojazdu.

Gdzie mają zastosowanie progi zwalniające?

Ze względu na cel stosowania, którym niewątpliwie jest poprawa poziomu bezpieczeństwa korzystania z dróg publicznych przez wszystkich użytkowników dróg publicznych i pieszych, progi zwalniające stosowane są wszędzie tam, gdzie na kierowcach konieczne jest wymuszenie zwiększonej uwagi i znaczne ograniczenie prędkości. Najczęściej progi stosowane są zatem na osiedlach mieszkaniowych, w pobliżu szkół, przedszkoli czy szpitali. Dodatkowo progi zwalniające mogą być stosowane w miejscach, gdzie występuje zwiększone ryzyko wypadku, np. ze względu na ukształtowanie nawierzchni, kształt drogi, czy też niedostateczny poziom jej oświetlenia.

Nie znaczy to jednak, że mogą być stosowane wszędzie. Przepisy ruchu drogowego wyraźnie zaznaczają, iż progi zwalniające można montować tylko na prostych odcinkach dróg w odległości nie mniejszej niż 30 metrów od przejścia dla pieszych oraz 40 od skrzyżowania.

Charakterystyka progów zwalniających