Mechaniczne układanie nawierzchni bitumicznych dróg – charakterystyka

Strona główna » Mechaniczne układanie nawierzchni bitumicznych dróg – charakterystyka

Nawierzchnie bitumiczne są wykorzystywane w celach budowy i remontów dróg. Wśród nich dróg dojazdowych i autostrad, nawierzchni mostów czy ścieżek rowerowych. Często wykorzystuje się je także przy rozbudowywaniu infrastruktury placów, parkingów i chodników.

Nawierzchnie bitumiczne

Nawierzchnie bitumiczne kładzie się dosyć złożonym sposobem. Najlepiej jest sprowadzić w tym celu doświadczone przedsiębiorstwo, które nie tylko ma na swoim koncie wiele wykonanych, podobnych prac, ale także zaplecze maszynowe zdolne do wykonywania mechanicznego układania nawierzchni bitumicznych dróg. Jedną z takich firm zdecydowanie jest URBUD – firma, która ma na swoim koncie już wiele podobnych inwestycji.

Kolejne etapy powstawania nawierzchni drogowych i bitumicznych

  1. Wpierw następuje przygotowanie podłoża, oczyszczenie obszaru placu budowy, weryfikacja rzędnych oraz nanoszenie niezbędnych korekt.
  1. Zamówienie mieszanki mineralno-bitumicznej o odpowiednim składzie i zastosowaniu niezbędnym  do zaspokojenia potrzeb danej realizacji.
  2. Wykonany na miejsce układania transport mieszanek, który musi być wykonany z wykorzystaniem samochodów dostawczych, które zagwarantują odizolowanie mieszanki od warunków środowiskowych, takich jak np. deszcz.
  3. Mieszanka powinna mieć odpowiednią temperaturę, w której zachowuje optymalne parametry. Należy więc dokonać pomiaru temperatury mieszanki przed jej zastosowaniem.  Układanie należy rozpocząć kiedy posiada ona odpowiednią temperaturę.
  4. Następuje układanie nawierzchni. Ważne jest stałe i równe tempo prac oraz dbanie o odpowiednią grubość nakładanych warstw. Stale należy dbać o dobrą temperaturę mieszanki oraz odpowiedni skład.
  5. Po ułożeniu nowej nawierzchni z zastosowanych mieszanek mineralno-bitumicznych należy wykonać zagęszczenie przy użyciu maszyn drogowych dostosowanych do grubości i rodzaju układanych nawierzchni.
Mechaniczne układanie nawierzchni bitumicznych dróg – charakterystyka