Na czym polega frezowanie nawierzchni asfaltowych?

Strona główna » Na czym polega frezowanie nawierzchni asfaltowych?

Nawierzchnia asfaltowa powinna być przyjazna dla środowiska, odporna i trwała. Niestety nawet najlepszy materiał ulega wreszcie zużyciu. Oznacza to, że koniecznością są remonty i naprawy dróg, które przeprowadzane powinny być ze stałą częstotliwością. Od jakości i utrzymania dróg zależy przecież bezpieczeństwo ich użytkowników, a co za tym idzie bezpieczeństwo każdego kierowcy, pasażerów i pieszych.

Frezowanie i wymiana warstw

Nawierzchnia asfaltowa poddana jest ciągłym napięciom ze strony górotworu oraz warunkom pogodowym na powierzchni. Jej deformacje i uszkodzenia to zwykła kolej rzeczy. Naprawa deformacji trwałych polega na usunięciu odkształconego materiału. Trzeba pamiętać, że najkorzystniej jest, aby 15 cm nawierzchni było odpornych na koleinowanie. Nawierzchni liczonej od góry warstw. Gdy się o to nie dba, może dojść do kolejnej deformacji w bardzo krótkim czasie. Frezowanie jest więc podstawową czynnością na rodzimych drogach. Jest to najlepszy dotychczas sposób naprawy. Można je stosować praktycznie wszędzie, a szczególnie, gdy uszkodzeniu uległy warstwy poniżej. Czasem zdarza się, że konieczna jest jednak rozbiórka całej drogi.

Frezowanie częściowe

Usunięcie garbów koleiny na głębokość 30 mm może także być dobrym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa na drodze. Stosuje się je, gdy powstaje z powodu dogęszczania się warstwy, a nie słabej odporności na koleinowanie. Przy koleinach do głębokości 30 mm stosuje się frezowanie nawierzchni asfaltowej i pokrycie warstwą utrwalacza. Inne naprawy mogą dotyczyć warstwy ścieralnej, do jej grubości. Jeżeli więc koleina wystąpiła na niej, to poddaje się ją frezowaniu i przykryciu mieszankami mineralno-bitumicznymi na warstwę ścieralną.

Na czym polega frezowanie nawierzchni asfaltowych?