Frezowanie nawierzchni asfaltowych

Jednym z etapów naprawy dróg o nawierzchniach z mas bitumicznych jest frezowanie nawierzchni asfaltowych. Nasza firma wykonuje tę usługę mechanicznie za pomocą nowoczesnych frezarek marki WIRTGEN.

Czym jest frezowanie drogi?

Nawet najlepiej wykonana górna warstwa drogi, zwana warstwą ścieralną po jakimś czasie ulega degradacji głównie na skutek obciążeń zwianych z ruchem drogowym i pod wpływem oddziaływań atmosferycznych. Wówczas należy poddać ją naprawie. Modernizację drogi rozpoczyna frezowanie nawierzchni asfaltowej.

Frezowanie nawierzchni drogi to nic innego jak zdjęcie specjalnymi maszynami górnej, uszkodzonej i zużytej warstwy asfaltowej. Wykonuje się je na zimno poprzez proces skrawania, który usuwa uszkodzoną powierzchnię o określonej grubości. Głębokość frezowania określona jest w projekcie remontu drogi i zależy od stopnia zniszczenia i deformacji nawierzchni. Ta czynność pozwala na ponowne nałożenie masy ścieralnej. Poprzez frezowanie możliwa jest również likwidacja kolein.

URBUD podejmuje się remontu dróg z wykorzystaniem frezowania warstwy ścieralnej. Przeprowadzamy usługą szybko i skutecznie. Rozdrobniony urobek wywozimy własnym transportem. Rozdrobniona masa bitumiczna nadaje się do ponownego użytku w stacjonarnych urządzeniach mieszających.