Frezowanie nawierzchni asfaltowych

Wykonujemy frezowanie nawierzchni asfaltowych. Jest to procedura, którą oferujemy w ramach kompleksowej oraz częściowej modernizacji dróg. Usługę realizujemy na terenie Warszawy i okolic. Procedurę przeprowadzamy przy użyciu sprzętu marki WIRTGEN. Niezawodne i precyzyjnie działające urządzenia w połączeniu z doświadczeniem pracowników pozwala na szybką oraz terminową realizację inwestycji.

W efekcie ograniczenia w ruchu trwają najkrócej jak to możliwe, powodując mniejsze utrudnienia dla kierowców czy pieszych, a także zwiększając bezpieczeństwo prowadzonych działań. Wykonujemy również inne prace z zakresu remontu nawierzchni asfaltowych. Ich zasięg dostosowujemy do indywidualnych potrzeb inwestorów, a także stanu dróg w obszarze modernizacji.

Na czym polega frezowanie nawierzchni asfaltowych?

Górna warstwa drogi, zwana warstwą ścieralną, po jakimś czasie ulega degradacji głównie na skutek obciążeń związanych z ruchem drogowym i pod wpływem działania czynników atmosferycznych, takich jak nadmiernie niska oraz wysoka temperatura, czy wysoka wilgotność. W takiej sytuacji, mimo zastosowania bezpiecznych i atestowanych materiałów do budowy nawierzchni, ta traci swoje właściwości. Przestaje być bezpieczna dla uczestników ruchu i wymaga wdrożenia działań modernizacyjnych, które rozpoczyna się właśnie od frezowania nawierzchni asfaltowych.

Proces to nic innego jak zdjęcie specjalnymi maszynami górnej, uszkodzonej i zużytej warstwy asfaltowej. Wykonuje się go na zimno poprzez proces skrawania, który usuwa uszkodzoną powierzchnię o określonej grubości. Głębokość frezowania określona jest w projekcie remontu drogi i zależy od stopnia zniszczenia i deformacji nawierzchni. Ta czynność pozwala na ponowne nałożenie masy ścieralnej. Poprzez frezowanie możliwa jest również likwidacja kolein.

URBUD podejmuje się modernizacji dróg z wykorzystaniem frezowania warstwy ścieralnej. Przeprowadzamy usługą szybko i skutecznie. Rozdrobniony urobek wywozimy własnym transportem. Rozdrobniona masa bitumiczna nadaje się do ponownego użytku w stacjonarnych urządzeniach mieszających.

Kiedy należy przeprowadzić frezowanie nawierzchni asfaltowych?

Frezowanie asfaltu należy przeprowadzać wtedy, gdy stan techniczny nawierzchni będzie stanowił zagrożenie dla uczestników ruchu. Koleiny i wybrzuszenia, a także nadmierna eksploatacja drogi zwiększają ryzyko kolizji, wypadków czy awarii pojazdów. Prace tego rodzaju pozwalają zadbać o stan infrastruktury drogowej, a także oszczędzać. W jaki sposób? Umożliwiają odłożenie w czasie na wiele lat wymiany nawierzchni na nową. Przywracają jej kondycję, która pozwala na bezpieczną i komfortową jazdę niezależnie od tego, jakie natężenie ruchu panuje na danym terenie.