Jak naprawić wykruszenie w jezdni asfaltowej?

Strona główna » Jak naprawić wykruszenie w jezdni asfaltowej?

Wykruszenia w jezdni asfaltowej to dość powszechny problem na polskich drogach. Początkowo stosunkowo niewielkie uszkodzenia bardzo szybko mogą się powiększać, wpływając negatywnie nie tylko na komfort jazdy pojazdów, ale również bezpieczeństwo. Szczególnie po okresie zimowym warstwa ścieralna jest popękana i wykruszona w wyniku działania mrozu oraz soli. Jak wygląda naprawa nawierzchni asfaltowych, na których pojawiły się wykruszenia.

Skuteczna i szybka naprawa wykruszeń w asfalcie

Kiedy stwierdzone zostaną wykruszenia w jezdni asfaltowej, warto podjąć stosowne działania możliwie jak najszybciej, ponieważ jest to najlepszy sposób, aby uniknąć poważniejszych ubytków. Kiedy jezdnia asfaltowa jest jeszcze w dobrym stanie, pojedyncze pęknięcia mogą być naprawione szybko i tanio — bez konieczności usuwania asfaltu. Uszczelnianie drobnych pęknięć i wykruszeń to jedna z najważniejszych czynności konserwacyjnych, jakie wykonywane są regularnie.

Podejmując stosowne kroki odpowiednio wcześnie, można odtworzyć nawierzchnię asfaltową, doprowadzając ją do stanu nadającego się do dalszego użytkowania. Czynności naprawcze zwykle zależą od specyfiki uszkodzeń, z jakimi mamy do czynienia. Zwykle w pierwszej kolejności należy poszerzyć ubytki spowodowane wykruszeniem w celu uzyskania jednorodnej szczeliny. Konieczne jest stosowne oczyszczenie miejsca poddanego renowacji. Specyfika dalszych działań zależy od rodzaju produktu wybranego do naprawy wykruszeń. Dość często przy naprawie dróg zastosowanie znajduje asfalt na zimno, który pozwala stosunkowo szybko zakończyć prace i jest przy tym trwały. Używana jest też masa bitumiczna, która musi być odpowiednio rozprowadzona i dogęszczona. Ta metoda również może być stosowana zimą, jednak ma charakter doraźny. Tak zabezpieczone wykruszenie powinno zostać naprawione asfaltem lanym lub przy użyciu mieszanek mineralno-asfaltowych w okresie wiosennym. Jeśli jednak wykruszenie doprowadziło do większego ubytku lub uszkodzenia jezdni, zastosowanie mogą znaleźć inne technologie — zwykle znacznie bardziej czasochłonne, ale i trwalsze.

Jak naprawić wykruszenie w jezdni asfaltowej?