Czym charakteryzują się drogi gruntowe?

Strona główna » Czym charakteryzują się drogi gruntowe?

Drogi gruntowe obecnie występują głównie na wsiach. Często bywają wąskie i niekoniecznie zachowane w dobrym stanie. Jednocześnie podlegają wszystkim obowiązującym zasadom ruchu drogowego. Z dalszej części naszego wpisu dowiesz się, czym są i jakie funkcje spełniają drogi gruntowe.

Drogi gruntowe: jak powstają?

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje dróg gruntowych. Pierwszym z nich są drogi gruntowe naturalne, które mogą być albo pasami ruchu – nawierzchnią i rowem – powstałymi naturalnie (bez żadnych urządzeń) lub drogami profilowanymi o odpowiednim przekroju poprzecznym umożliwiającym odwadnianie. W tej kategorii znajdują się więc drogi, których nawierzchnię stanowi ubita ziemia, żużel, gruz, szuter, drobne kamienie itp. Drugim rodzajem są drogi gruntowe ulepszone, które cechują się odpowiednim przekrojem poprzecznym, odwodnieniem i pasem nawierzchni ze wzmocnionego gruntu. Wzmocnienie drogi gruntowej można uzyskać poprzez przez doziarnienie lub stabilizację – cementem, wapnem, bitumem.

Nawierzchnie na drogach gruntowych można układać albo bezpośrednio na podłożu naturalnym, albo na podłożu sztucznie wytworzonym (podbudowa).

Specyfika dróg gruntowych

Na drogach gruntowych obowiązują takie same zasady ruchu drogowego jak na innych drogach publicznych. Kierowca również może zostać skontrolowany przez policję. Jednocześnie kierujący decydujący się na przejazd drogą gruntową musi pamiętać, że jej stan może być różny. Niejednokrotnie na tego rodzaju nawierzchniach znajdują się różnego rodzaju uszkodzenia, jak np. wertepy, kałuże, koleiny itp. Bywa jednak i tak, że zapewniają one optymalny komfort jazdy. Dokonywane są też profesjonalne naprawy dróg gruntowych, które mają na celu eliminację wszelkich uszkodzeń, które stanowią potencjalne zagrożenie dla użytkowników.

Większość dróg gruntowych jest dwukierunkowa, jednak nie zawsze ich szerokość pozwala na swobodne wymijanie się dwóch pojazdów osobowych. Wyjeżdżając z takiej drogi na drogę twardą, niezbędne jest ustąpienie pierwszeństwa.

Czym charakteryzują się drogi gruntowe?