Nawierzchnia bitumiczna, czyli jaka?

Strona główna » Nawierzchnia bitumiczna, czyli jaka?

Istnieje wiele rozwiązań pozwalających na skuteczne utwardzenie terenu. W zależności od budżetu i natężenia ruchu, stosowane są różne materiały. Jeśli drogą mają poruszać się samochody, możesz utwardzić grunt płytami betonowymi, kostką brukową lub nawierzchnią bitumiczną. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu ostatniemu rozwiązaniu.

Czym jest nawierzchnia bitumiczna?

Masa bitumiczna występuje w powszechnym rozumieniu jako asfalt. Precyzyjnie rzecz ujmując, samym bitum nazywamy jedną z substancji, która jest używana do stworzenia masy. Oprócz bitum, występującego w roli lepiszcza, do mieszanki dodaje się kruszywo i wypełniacze. Mechaniczne układanie nawierzchni bitumicznych dróg polega na wylewaniu gorącego tworzywa w postaci płynnej za pomocą rozkładarek mas bitumicznych. Materiał, powstały w zakładach produkcyjnych i gromadzony na miejscu w zbiornikach, przewożony jest samochodami samowyładowczymi. Do prac przy układaniu nawierzchni, potrzebna jest duża liczba specjalistycznego sprzętu, takiego jak walce, skrapiarki, remontery, rozkładarki do poboczy, młoty pneumatyczne, zagęszczarki i ubijaki, piły do betonu i asfaltu, agregaty prądotwórcze, zamiatarki.

Zalety nawierzchni bitumicznej?

Popularność asfaltu w budownictwie drogowym wynika przede wszystkim z jego dużej wytrzymałości i odporności na warunki atmosferyczne oraz obciążenia. Możliwa jest również szybka i skuteczna naprawa elementów nawierzchni, które uległy uszkodzeniu. Za pomocą frezowania można wykonać miejscowy remont drogi i załatać niebezpieczne dziury w jezdni, które hamują ruch. Asfalt można kłaść o każdej porze roku, co ma duże znaczenie przy wyczekiwanych inwestycjach. Masa bitumiczna zapewnia otrzymanie bezpiecznej, przyczepnej i trwałej nawierzchni o solidnej warstwie ścieralnej.

Nawierzchnia bitumiczna, czyli jaka?