Kiedy wykonuje się remonty częściowe dróg?

Strona główna » Kiedy wykonuje się remonty częściowe dróg?

Rozwój infrastruktury drogowej to jedno z priorytetów współczesnej Polski, które ma na celu nie tylko zwiększenie komfortu podróżowania, ale także poprawienie bezpieczeństwa na drogach. W tym kontekście wyjątkowo istotne są remonty częściowe dróg, które pozwala utrzymać drogi w dobrej kondycji bez konieczności przeprowadzania kosztownych i czasochłonnych remontów generalnych.

Na czym polega remont częściowy dróg?

Remont częściowy dróg to proces mający na celu przywrócenie odpowiedniej jakości nawierzchni drogi, który obejmuje naprawę miejscowych uszkodzeń, takich jak dziury, spękania czy inne defekty. W przeciwieństwie do remontów generalnych, które często obejmują całkowite przebudowanie fragmentu drogi, remonty częściowe dróg polegają na naprawach punktowych, wymianie warstw jezdni oraz poprawie skrajni i poboczy.

Wskazania do przeprowadzenia remontu częściowego drogi

Remonty częściowe dróg wykonuje się wówczas, gdy stan techniczny drogi ulegnie znacznemu pogorszeniu, ale jednocześnie nie wymaga przeprowadzenia pełnego remontu generalnego. Decyzja o przeprowadzeniu remontu częściowego podejmowana jest na podstawie wyników badań drogowych oraz obserwacji stanu nawierzchni. W praktyce oznacza to, że remont częściowy przeprowadza się wówczas, gdy:

  1. Na drodze występują liczne uszkodzenia miejscowe, takie jak dziury, spękania czy ubytki, które powodują pogorszenie komfortu jazdy i mogą prowadzić do uszkodzeń pojazdów.
  2. Nawierzchnia drogi jest zużyta, ale jej podłoże konstrukcyjne jest wciąż stabilne i nie wymaga gruntownej naprawy – w takim przypadku wystarczające jest frezowanie starej nawierzchni i uzupełnienie jej nowym materiałem.
  3. Stan poboczy lub skrajni drogi uległ pogorszeniu, np. w wyniku erozji zachodzącej na skutek ruchu wodnego – remont częściowy pozwala na odbudowę tych elementów bez konieczności przebudowy całej drogi.
  4. Pojawia się konieczność naprawy punktowych uszkodzeń wynikających z błędów wykonawczych, na przykład w wyniku niestabilności skarpy czy osiadania nawierzchni.
  5. Droga nie spełnia wymagań stawianych przez współczesny ruch drogowy, np. z uwagi na niewystarczającą wytrzymałość warstwy ścieralnej.
Kiedy wykonuje się remonty częściowe dróg?